Koolituspäevad

23.-24.märtsil 2017 toimusid koolituspäevad.

Esimesel koolituspäeva koolitajad olid Sirje Kautsaar ja Ingrid Maadvere.

Esimese päeva lõpuks oli ülesanne mõelda 15 ideed, mida võiks lasteaias läbi viia.
Meie saime neid 17 :)


1.      Digituba
2.      Kuidas julgustada õpetajaid digivahendeid kasutama?
3.      Personali digioskuste kaardistamine
4.      Digiplaani koostamine
5.      Puutetundliku tahvli (hetkel Seewo 55) aktiivne kasutamine
6.      BeeBoti ja teiste robootiliste vidinate aktiivne kasutamine
·        Robootika õhtu lapsevanematega
·        Robootika ring
·        Robootiliste vidinate kasutamine gruppides
7.      E-konkursid: kunsti jms
8.      E-koosolekud ntx Skype vahendusel
·        Digikoosolek 2 maja vahel
·        Saavad osaleda õpetajad ja lapsevanemad „majast eemal“
9.      Koolituste kogemused blogisse
10.   Lahtiste tegevuste filmimine
11.   E-õpivara loomine/kogumine
12.   Lasteaeda tutvustav video
13.   Lapsevanemad kasutavad aktiivselt E-lasteaeda info saamiseks
14.   Online teater (saavad vaadata teised rühmad oma toas, ka teises majas)
15.   Digitaristu arendamine
16.   www.menti.com

17.   E-Twinningu võimaluste kasutamine

Meie elluviidavateks ideedeks said:

Puutetundliku tahvli (hetkel Seewo 55) aktiivne kasutamine
 BeeBoti ja teiste robootiliste vidinate aktiivne kasutamine

Teisel koolituspäeval (koolitaja Raimo Ülavere) koostasime projekti kava ja läbiviimise strateegia.
Eesmärgiks sedasime:
Õpetajad ja lapsed kasutavad puutetundlikku tahvlit ja digividinaid.


    Küsimus, mis aitab edasi:
    Kuidas motiveerida õpetajaid kasutama puutetundlikku tahvlit ja digividinaid?
 
PLAAN
Tegevused:
Koosolek esmaspäeval (27.03): Tutvustame mõtteid, räägime tähendusest. Moodustame meeskonna.
 (14 nädalal, 3.-7.04) Uurida, kas netis on mingeid juhendeid, kuidas kasutada ja samal ajal ka katsetada. Meeskond ise uurib ja katsetab. Samal koosolekul loome strateegia, kuidas õpetajatele tutvustust teha.
3.04 – Projekti esitamise tähtaeg HITSA-le digividinate ostmiseks.
Aeg? Tutvustada õpetajatele puutetundliku tahvli võimalusi.
17.nädal, 24.-28.04 Bee-Bot’ide soetamine. Meeskond koguneb ja katsetab ise Bee-Bot’i kasutamist.

20.nädal 15.-19.05 Kokkuvõtete tegemine – kui palju kasutatakse puutetundlikku tahvlit, Bee-Bot’iKommentaare ei ole:

Postita kommentaar