reede, 10. märts 2017

Tere tulemast Eerika Laululinnu lasteaia blogisse!

 
Tutvustus

Meie meeskonda kuuluvad Tiina, Tiina ja Krista.Laululinnu pesast lendavad kooli õpihimulised, hoolivad  ja tegusad lapsed.

Me toetame peret, oleme lapsele tema arengus saatjaks.


Laululinnud on kutsealaselt pädevad ja tegutsevad ühtse meeskonnana.

Kuidas tegutseme -
  • lähtume iga lapse heaolust, arengust ja turvalisusest
  • loome sõbraliku ja arendava keskkonna
  • oma aktiivse ja õpihimulise hoiakuga toetame laste aktiivsuse, laia silmaringi, hoolivuse ja tervisliku ellusuhtumise kujunemist
  • arvestame, et iga lapse jaoks parimat saavutame ainult läbi tiheda koostöö tema peregaMeie eesmärgid ja ootused

Eesmärk:
Laululinnu meeskond on digialaselt pädevam ja kasutab oma töös aktiivselt tehnoloogilisi vahendeid.

Ootused:
  • Soovime kaardistada oma digiseisu: õpetajate oskused, lasteaia võimalused arenemiseks
  • Soovime tutvuda uute vahendite ja võimalustega infotehnoloogia valdkonnas. Tahame õppida neid kasutama ning töös rakendama.


Edulugu

Kus me hetkel oleme?

Lasteaial on oma kodulehekülg, mida haldab juhtkond.

Kogu Laululinnu pedagoogid kasutavad e-keskkonda

Juhtimist hõlbustavad keskkonnad
arvekeskkond Telema
dokumendiregister Amphora
Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)

Meie lasteais on igas rühmas ja kabinetis olemas arvutid. 
Kuu aega tagasi soetasime puutetundliku tahvli SEEWO 55, mille tahame aktiivselt kasutusele võtta.

Juhtkond läbis veebruaris HITSA koolituse "Targad elektroonilised ja robootilised vidinad"
Pärast koolituse läbimist on süvenenud soov soetada haridusroboteid (nt BeeBot ja Ozobot) ja
hakata õppetöös kasutama robootikat.